Avi sou Rgleman

Dokiman sa a an fma PDF. Fk ou genyen Acrobat Reader pou w w dokiman an. Ou kapab te deja genyen Adobe Acrobat Reader sou dinat w lan oswa sou dis ki vini ak dinat w lan. Si se sa, ou p ap genyen pou chaje Acrobat. Si w pa genyen Acrobat, tanpri klike la a pou w chaje Adobe Acrobat Reader gratis.

Klike la a pou w chaje epi pou w kapab w Settlement Notice lan nan fmat PDF