TANPRI SONJE DAT AK DAT LIMIT ENPĎTAN SA YO

So lap˛s anvan So lap˛s anvan 21 mas 2008 Dat limit pou pote objeksyon anrap˛ ak rŔgleman an (gade Notice (Avi) an pou w kapab jwenn plis enf˛masyon sou kijan pou w fŔ l)(gade Avi an pou w kapab jwenn plis enf˛masyon sou kijan pou w fŔ l)

So lap˛s anvan 21 mas 2008 Dat limit pou w mande pou w pale nan Settlement Fairness Hearing lan (gade Avi an pou w kapab jwenn plis enf˛masyon sou kijan pou w fŔ l)

10 avril 2008 a 10Ŕ a.m. Settlement Fairness Hearing
United States District Court for the Southern
District of New York,
Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse
500 Pearl Street, Courtroom 14A
New York, NY 10007

So lap˛s anvan 30 jen 2008 Dat limit pou w prezante yon F˛m reklamasyon
So lap˛s anvan 30 jen 2008 Dat limit pou w mande yo egzante w Mande egzansyon nan Compensatory Relief Subclass la